Regels en voorwaarden

Algeemene informatie

 1. Films met een lengte van maximaal 30 minuten kunnen worden ingediend. Het Niederrhein Filmfestival behoudt zich het recht voor om films langer dan 30 minuten te vertonen. 

 2. De indieningstermijn loopt van 22 oktober tot en met 31 december 2018. 

 3. De indeling in een wedstrijdcategorie en festivalonderdeel wordt bepaald door de productielocatie/het land of de inhoud.

 

Festival secties

Het programma van het Niederrhein Filmfestival bestaat uit:

 • Drie wedstrijden 

 • Speciale programma's 

 • Onersteunende programma's

De organisatoren behouden zich het recht voor om individuele films naar andere categorieën te verplaatsen. Er kan ook worden besloten om te lange films toe te staan. Alle inzendingen worden beoordeeld door ten minste twee onafhankelijke personen. De jury's zijn aanwezig tijdens het festival en bekijken met het publiek. Op deze regel kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

 

1e Wedstrijd

Het  Niederrheinfilmfestival heeft de volgende wedstrijdsecties:

 • Wedstrijd Niederrhein 

 • Concurrentie Nederland 

 • Concurrentie Duitsland

De wedstrijden van 2019 zullen worden opgenomen:

 • De wedstrijden van 2019 zullen worden opgenomen:

 • De wedstrijden van 2019 zullen worden opgenomen:Korte fictiefilms, animatiefilms, experimentele films, documentaires en kinderfilms met een maximale filmlengte van 30 minuten

De wedstrijd Niederrhein staat open voor:

 • Productie uit Duitsland

 • Bijzondere aandacht gaat uit naar producties uit de Niederrheinische regio, maar ook naar supraregionale producties waarvan de inhoud betrekking heeft op de Niederrheinische regio (bijv. dialect, traditie, gastronomie, architectuur, muziek, cultuur, sfeer, persoonlijkheden, enz.

De Nederlandse competitie staat open voor:

 • Producties uit Nederland

De wedstrijd waarvoor Duitsland openstaat:

 • Producties uit Duitsland

 

2. speciale programma's

Filminzendingen kunnen zowel in het speciale programma als in de competitie worden ingediend. De speciale programma's zijn samengesteld uit inzendingen en/of archieffilms. De speciale programma's omvatten bijvoorbeeld schoolevenementen, landenfocusprogramma's, kinder- en jeugdprogramma's. De selectie is de verantwoordelijkheid van de respectieve curatoren. Een korte beschrijving van het programma is bij de aanvraag voor een speciaal programma gevoegd.

Jury's en prijzen

De jury's kennen de volgende prijzen toe (vanaf oktober 2019):

 • Niederrhein Filmprijs (EUR 500)

 • Nederlandse Filmprijs (EUR 500)

 • Wesel Esel (Duitsland) (EUR 500)

 • Prijs van het publiek

Het Niederrhein Filmfestival wil zijn dank betuigen aan de prijsdonateurs.

 

Inzending

Films worden digitaal aangeleverd via FilmFreeway. Preview DVD's worden niet geretourneerd. Stuur daarom alstublieft geen DVD van het festival!

De indiening vereist de onbeperkte aanvaarding van de voorschriften. Door uw film in te zenden gaat u akkoord met de selectie van uw film voor een van de wedstrijden of voor een ander programmaonderdeel.

Materialen en afbeeldingen

1-2 filmstills (JPEG of TIFF, min. 300 dpi) en 1 foto en korte biografie (max. 160 tekens) van de regisseur moeten bij de inzending worden gevoegd. Verpflichtend is ook een contact-e-mailadres voor de melding van de status van de inzending en Veröffentlichung in gedrukte en online festivalmaterialen. De details van de geselecteerde films voor de catalogus en de website, met name de contactgegevens, filmmetadata en synopsis, worden overgenomen zoals gespecificeerd in de inzending.

 

Selectie

Filmbestanden en alle vereiste gegevens moeten uiterlijk op 31 december 2019 zijn geüpload.

 

Let op het volgende:

 • Aanhangwagens worden niet geaccepteerd.

 • Inzendingen die registratie vereisen om te downloaden of te bekijken worden genegeerd.

 • Inzendingen die tijdens de weergavefase worden verplaatst / verwijderd, worden genegeerd.

 • Wachtwoordbeveiligde inzendingen waarvoor geen of een verkeerd wachtwoord bestaat, worden genegeerd.

 • Het ongevraagd toesturen van aanvullend informatiemateriaal (dialooglijst, trailer, persmateriaal, etc.) is niet toegestaan.

 

De selectiejury beslist voor eind februari 2019. Filmmakers van wie de werken in het festivalprogramma worden opgenomen, worden automatisch per e-mail op de hoogte gebracht. Afwijzingen worden niet verzonden. De selectiecommissie beslist over het programma, een onafhankelijke jury of het publiek beslist over de toekenning van prijzen voor individuele inzendingen. Alleen geselecteerde films mogen aan de wedstrijd deelnemen. De selectieresultaten worden online gecommuniceerd. Tegen de beslissingen van de jury kan geen beroep worden aangetekend.

In het geval van inzendingen via een internetplatform moeten de status en de ontvangst van het nieuws van de inzending worden gecontroleerd.

Demonstratie-exemplaar

Een vertoningsexemplaar wordt apart aangevraagd door de festivaldirectie. Dit exemplaar moet uiterlijk op 15 maart 2019 in digitale vorm beschikbaar zijn. Alle geselecteerde films worden aangekondigd door het Niederrhein Filmfestival met filmstills en trailers.


De kopieën van de festivalvoorstellingen voor het festival moeten worden geüpload of beter als mp4-bestanden digitaal naar het festival worden gestuurd. MP4, HD, 25 of 24 fps, codec H264 - 10 Mbs - 1920 x 1080.


Als de originele versie in een andere taal dan het Duits is, moet de film ondertiteld zijn. In geval van verlies of beschadiging van een harde schijf tijdens het festival, is het festival enkel verplicht om een harde schijf met een lagere waarde of gelijk aan 50 € te vervangen. Bedankt dat u ons niet de meester van de film heeft gestuurd.

Gebruiksrechten

De voor het officiële festivalprogramma geselecteerde films worden tijdens het festival in het openbaar vertoond. Dit houdt in dat ze beschikbaar worden gesteld voor schoolvoorstellingen, in het kader van pre- en post-programma's (zoals publieksfavorieten, prijswinnaars) en dat het festival wordt gepromoot (fragmenten voor trailers).

Het festival krijgt het recht om gratis gebruik te maken van vaste foto's en deze te reproduceren ten behoeve van festival- en wedstrijdpromotie - ook in print, televisie en internetmedia. Het festival krijgt het recht om in het kader van reportage en promotie van het festival gratis fragmenten uit de film te gebruiken, door te geven aan reportagemedia (televisie, radio, internet) voor niet-commercieel gebruik en online te plaatsen op zijn website. Vijftien procent (2 minuten) van de totale looptijd van de film mag niet worden overschreden.

Na verzending van het inzendformulier kan de film niet meer worden ingetrokken. Door het indienen van het aanmeldingsformulier bevestigen de indieners ook dat zij derden die betrokken zijn bij de productie hebben verzekerd dat zij instemmen met deelname aan het festival. Het Niederrhein FIlmfestival archiveert, tenzij uitdrukkelijk verboden, een kopie van het voorbeeldbestand van de in het festivalarchief vertoonde films voor interne en niet-commerciële doeleinden. Elk commercieel gebruik van de gearchiveerde films door het festival is uitgesloten. Het Niederrhein Kurzfilmfestival en de Verein Filmkultur am Niederrhein e.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid. Eventuele claims van derden worden doorgestuurd naar de indiener.

Door een film in te zenden op het Niederrhein Filmfestival gaat de omroeporganisatie akkoord met de op het festival vertoonde film. Door uw film of video in te zenden, garandeert u dat u beschikt over alle relevante vergunningen, licenties en goedkeuringen voor uw film of video die in een openbare tentoonstelling worden getoond.

 

Kopieer Transport

De transportkosten van de vertoningsexemplaren naar het festival in Wesel zijn voor rekening van de afzender. Bij de buitenlandse uitzendingen moet een pro-forma factuur worden bijgevoegd. Aangezien dit geen waarde van de goederen in de werkelijke zin van het woord is (de goederen worden niet verkocht, er wordt geen winst gemaakt), moet het laagst mogelijke bedrag als waarde van de goederen worden gebruikt om de eventuele douanerechten zo laag mogelijk te houden. De items met de demonstratie-exemplaren moeten worden voorzien van de vermelding "NO COMMERCIAL VALUE, FOR CULTURAL/ FESTIVAL PURPOSES ONLY".

De afzender draagt de kosten en risico's van het versturen van het kijkmateriaal en de vertoningsexemplaren naar het festival. Dit geldt ook als de kopieën afkomstig zijn van andere festivals. De afzender moet de verzending van de kopieën coördineren. De kopieën zijn tijdens de evenementen verzekerd met hun kopieerwaarde.

Honoraria

Er wordt geen vertoningstarief (filmverhuur) betaald en er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. Er kan echter een klein bedrag aan kosten verbonden zijn aan de dienstverlening van het indieningsplatform. Het FIlmfestival Niederrhein heeft hier geen invloed op.

Accreditatie

Geselecteerde filmregisseurs krijgen een accreditatie voor het festival. Deze accreditatie mag niet door derden worden gebruikt. Filmmakers van wie de producties in het programma zijn opgenomen, worden geacht aanwezig te zijn bij de presentatie en bespreking van hun films en bij de prijsuitreiking.

 

Contact- en postadres

E-Mail: 

niederrhein.filmfestival@mail.de

Postadres

Filmkultur am Niederrhein e.V. 
Grünstraße 31 
46483 Wesel 
DUITSLAND

Filmkultur am Niederrhein e.V.

Grünstr. 31

46483 Wesel

niederrhein.filmfestival@mail.de

© 2020 Filmkultur am Niederrhein e.V.

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • filmfreeway